Alhoewel het nog meer bekendheid mag krijgen, weten veel mensen in Nederland inmiddels dat je ook een vergoeding kan krijgen in het geval van Letselschade. Het zijn niet zulke astronomische bedragen als in de Verenigde Staten, al kan het zeker de figuurlijke pleister op de wonde zijn. Minder bekend is de nieuwe wetgeving rond affectieschade, welke per 1 januari 2019 in werking is getreden. Dit omdat alle landen in Europa, behalve Duitsland en Nederland tot 01 januari 2019, wetgeving op het gebied van affectieschade kennen.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd), die bestaat uit verdriet door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste, als gevolg van een incident waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk, medische misser, een ongeval op werk of een (gewelds)misdrijf.

Wie kan er aanspraak maken op affectieschade?

Per 1 januari 2019 kan er affectieschade geclaimd worden door de partner, kinderen én ouders van het slachtoffer. Ditzelfde geldt voor stiefouders en stiefkinderen.

Ernstig letsel of overlijden

Aanspraak op een vergoeding van affectieschade kan alleen gemaakt worden als er sprake is van overlijden of er zeer ernstig letsel. Indicatie is dat er sprake moet zijn van minimaal 70% functionele invaliditeit. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een dwarslaesie. Indien er sprake is van een lager percentage functionele invaliditeit, maar het ernstige letsel een grote invloed heeft op de relatie, kan er echter ook aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van affectieschade.

Wilt u meer weten over affectieschade of vraagt u zich af of u aanspraak kunt maken op een vergoeding van affectieschade? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.