Een 40 jarige man krijgt op zijn werk een stalen plaat van 140 kilo op zijn voet. Het gevolg is blijvende schade aan zijn voet, waardoor hij inkomensschade lijdt door baanverlies. Bovendien is hij afhankelijk geworden van huishoudelijke hulp. Meneer heeft hierdoor recht op smartengeld en vergoeding van de gemaakte kosten gerelateerd aan het ongeluk. Bijvoorbeeld de kosten voor aangepast schoeisel.