Een 57 jarige vrouw raakt betrokken bij een kop- staart botsing, waarbij zij met haar hoofd tegen het stuur is gekomen. Door het ongeluk heeft zij blijvende cognitieve klachten zoals geheugenverlies en een concentratie stoornis opgelopen. Hierdoor kan zij haar voormalig beroep niet meer uitoefenen. Ook  is zij afhankelijk geworden van huishoudelijke hulp. Mevrouw heeft recht op vergoeding van de gemaakte medische kosten en smartengeld.