Wanneer u door toedoen van een ander schade heeft opgelopen, wacht dan niet te lang met de aansprakelijke partij op de hoogte te stellen van de schade. Het claimen van schade is namelijk aan een tijdsperiode gebonden. In de meeste gevallen kan de aansprakelijke dan niet meer gedwongen worden om de schade te vergoeden.

Verjaringstermijn bij verkeersongevallen
Bij verkeersongevallen geldt een verjaringstermijn van 3 jaar, die begint te lopen vanaf het moment van het ongeval. Na deze 3 jaar kunt u de claim niet meer direct indienen bij de verzekeraar. U heeft echter wél 5 jaar de tijd om de wederpartij zelf aansprakelijk te stellen. In de praktijk betekent dit dat de wederpartij de claim zal doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij indien u bijvoorbeeld na het derde jaar letselschade wilt claimen.

Verjaringstermijn bij bedrijfsongevallen
Bij bedrijfsongevallen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Deze begint te lopen vanaf het moment dat het slachtoffer weet dat er schade is en wie daarvoor aansprakelijk is. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Bij letsel door milieuschade en schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, geldt een verjaringstermijn van 30 jaar.
  • Bij beroepsziektes is geen sprake van een bedrijfsongeval, maar kunt u toch recht hebben op een schadevergoeding.
  • Bij een minderjarig slachtoffer gaat de termijn pas lopen, wanneer het slachtoffer meerderjarig is geworden.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat de verjaringstermijn niet verloopt?
Bij stuiting (onderbreking) stuurt u een aangetekende brief aan de aansprakelijke partij, waarin u meedeelt dat u de verjaringstermijn wilt stuiten en dat u recht wilt behouden op smartengeld en betaling van de wettelijke rente.
Bij stuiting begint er vanaf het moment dat de verjaring gestuit is, een nieuwe verjaringstermijn te lopen.
Blijkt uw schade na geruime tijd onverwachts groter te zijn, bijvoorbeeld doordat u achteraf toch nog klachten heeft, dan kunt u – mits u binnen de verjaringstermijn blijft en geen vaststellingsovereenkomst* hebt gesloten – de zaak weer openen en een hogere schadevergoeding eisen.
*In een Vaststellingsovereenkomst geeft u namelijk aan dat u en de wederpartij tot een overeenkomst zijn gekomen en u geen verdere schadevergoeding meer zal vorderen – tenzij er in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud is opgenomen die dit ondervangt.
Voor verjaringstermijnen bij bijvoorbeeld ongevallen in het openbaar vervoer gelden weer andere korte termijnen. Terwijl bij medische zaken er langere termijnen gelden.
Indien u daar meer over wilt weten neem dan contact met ons op.
In alle gevallen doet u er goed aan een belangenbehartiger in te schakelen. Deze regelt niet alleen uw schade, maar zal ook voor u in de gaten houden wanneer het verstandig is om een stuitingsbrief te sturen.