Letselschade bij ZZP’ers   

Wij doen het rekenwerk!

Het komt geregeld voor dat een ZZP’er een ongeval overkomt. Vaak heeft de ZZP‘er een eenmanszaak, waarbij hij/zij alleen verantwoordelijk is voor de onderneming.

Indien een ongeval plaatsvindt met schade van enige importantie, is er al gauw sprake van verlies aan inkomsten. Het komt geregeld voor dat de ZZP’er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Het inkomen van de eenmanszaak is dan niet beschermd. Indien er sprake is van een AOV, dan hangt het van de soort verzekering af of er wel of geen verrekening dient plaats te vinden.

Het verlies aan inkomsten heeft een enorme impact op de financiële positie. De lopende lasten dienen immers te worden voldaan. Het is noodzakelijk om bij een wat langer lopende schade de nodige financiële gegevens te verstrekken aan een deskundige om het verlies aan inkomsten te berekenen.

De schade wordt altijd netto uitgekeerd. Dit betekent dat de belasting al is afgetrokken van het bedrag dat de ondernemer uiteindelijk betaald krijgt. Om deze schade te kunnen berekenen zijn daarom de volgende documenten vereist.

  • Jaarrekeningen 3 jaar voor het ongeval
  • Aangiftes IB 3 jaar voor het ongeval
  • Kopie aangiftes Omzetbelasting per kwartaal.

Indien de ondernemer toch nog deels werkt, dienen ook de aangiftes omzetbelasting te worden aangeleverd na het ongeval.

Wat Letselschadeverhaal voor u doet is het berekenen van het verschil tussen het geld dat u netto voor het ongeval ter beschikking had en wat u nu misloopt.

Bijvoorbeeld de fiscale winst uit onderneming dient te worden berekend. Het bedrag voordat eventuele aftrekposten zoals zelfstandigen aftrek, MKB aftrek en startersaftrek zijn verrekend. Dit is wat u netto cash ter beschikking had. Dit staat in uw jaarrekening.

De fiscale winst wordt verminderd met de betaalde inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Het bedrag wat overblijft is uw netto verlies aan inkomsten, ook vaak genoemd het verlies aan verdienvermogen.

Daarnaast berekent Letselschade ook de andere letselschade componenten zoals huishoudelijke hulp, het niet meer kunnen klussen in huis, smartengeld etc.

Indien u wilt weten welke schadeposten in uw geval nog meer te claimen zijn, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Aangezien de verzekeringen het vaak druk hebben is een proactieve instelling nodig en daarom bent u bij Letselschadeverhaal aan het juiste adres.