Aanmelden Letselschade

Is er een ander aansprakelijk voor dit ongeval volgens u? *
Is aansprakelijk erkend? *