Aanmelden Letselschade

Is er een ander aansprakelijk voor dit ongeval volgens u?
Is aansprakelijk erkend?